Kto školí naše UPre ženy?

Školenie UPre ženy

Účastníčky programu UPre ženy sa vzdelávajú v pracovnej oblasti (písanie životopisu, príprava na pohovor,…), vo finančnej gramotnosti, ale aj v oblasti osobnostného rozvoja (rodová rovnosť, rodovo podmienené násilie, posilňovanie komunikačný ch zručností a pod.). Vedú ich pri tom skúsení odborníci a odborníčky. UPre ženy je vzdelávaco-rozvojový proces a jeho cieľom je pripraviť ženy na to, […]

Spísali sme bariéry a odporúčania pre zamestnávanie žien z MRK

zamestnávanie rómskych žien a odporúčania

Počas realizácie programu UPre ženy a podujatia so zamestnávateľmi sme identifikovali bariéry, ktoré bránia Rómkam zo znevýhodneného prostredia nájsť si, získať a hlavne udržať si prácu. Tieto bariéry a odskúšané riešenia sme spísali do dokumentu, ktorý pomôže najmä zamestnávateľom a relevantným štátnym inštitúciám. Bariéry sme rozdelili do dvoch rovín – na osobnostnú a systémovú. Kým […]

Ženy potrebujú podporu a nie kritiku

Ženy na Svet žien, podpora, kritika

Na Svete žien sa stretli úspešné ženy, ktoré majú možnosti vplývať na životy iných a inšpirovať ľudí okolo seba. O svoje príbehy sa podelili autorka Lenka Hlinková, riaditeľka veľkej spoločnosti Katarína Vaškovičová, sociálna pracovníčka Monika Duždová a speváčka Katka Koščová. Podujatie moderovala známa scenáristka a moderátorka Alena Heribanová. Svet žien organizovala Karpatská nadácia 10. marca 2024 […]

Nová publikácia zachytáva naše postrehy a prístupy k posilňovaniu rómskych žien

Publikácia UPre ženy k posilňovaniu rómskych žien

Publikácia UPre ženy je plná zistení, skúseností a odporúčaní, ktoré sme nadobudli pri ročnej práci so ženami v Dobšinej a vo Veľkom Krtíši. Praktická publikácia zachytáva naše prístupy k posilňovaniu rómskych žien (jednej z najviac znevýhodnených skupín ľudí žijúcich na Slovensku). Naša práca a podpora ich vedie k tomu, aby sa zamestnali a vďaka príjmu […]

UPre ženy sa presunuli na košický Luník IX

Luník IX UPre ženy sa vzdelávajú

Program pomáha rómskym ženám z chudobného prostredia zmeniť svoje vnútorné nastavenie, uvedomiť si práva, ale aj povinnosti a získať chuť i silu pracovať na zmene svojho života. A života celej rodiny. Príbehy žien z Luníka IX nie sú jednoduché a účasť na programe vnímajú aj ako možnosť utiecť od každodenných starostí a naučiť sa niečo nové. Po ukončení programu UPre ženy v Dobšinej […]

Odborníci, zamestnávatelia aj rómske ženy sa rozprávali o veľkom probléme, ktorému sa na Slovensku venuje príliš malá pozornosť

Konferencia UPre ženy

Zamestnanosť rómskych žien vo veku 16 až 64 rokov je na úrovni 16 %*. V iných pokrokových krajinách by tieto čísla bili na poplach a kompetentní by urgentne hľadali riešenia. Na Slovensku sa väčšina kompetentných tvári, že sa ich to netýka. Ale tento alarmujúci problém neovplyvňuje len samotné Rómky a ich rodiny, ale celú spoločnosť. Mnohé by […]

Pozvánka na záverečnú konferenciu pilotného projektu UPre ženy

pozvánka UPre ženy na záverečnú konferenciu

Záverečná konferencia prinesie poznatky z pilotnej realizácie programu UPre ženy, ktorý komplexne posilňuje rómske ženy a podporuje ich pri zabezpečení živobytia. Program bol realizovaný od januára 2022 do augusta 2023 v Dobšinej a Veľkom Krtíši s podporou Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Účastníčky programu absolvovali rozvojovo-vzdelávací program, ktorý im umožnil pripraviť sa na aktívne vyhľadávanie a získavanie práce a […]

Jeden obyčajný rozhovor môže zmeniť hnev na porozumenie

Rozhovor zmení hnev na porozumenie

Slovenská spoločnosť sa polarizuje snáď vo všetkých témach a miesto toho, aby sme sa podporovali a spoločným úsilím sa snažili mať dobre, hádžeme si polená pod nohy a odsudzujeme aj ľudí, ktorých vôbec nepoznáme. Tieto negatívne veci sa dejú aj vo svete žien, keď jedna ukazuje na druhú, že nedojčí, druhá na prvú, že dojčí veľa, ďalšia […]

Prečo je dôležité, aby sa do programu zapájali celé rodiny?

Program UPre ženy, divadelné predstavenie

Účastníčky programu UPre ženy sú ženami v domácnosti, starajú sa o deti a celú rodinu. A tak potrebujú, aby ich rodinní príslušníci podporili a zastúpili, keď sú na školeniach. Aj preto systematicky pracujeme a komunikujeme s celými rodinami. Vysvetľujeme im, prečo je dôležité, aby sa ženy vzdelávali i posúvali a ako im v tom môžu pomôcť. Práca s rodinami prebieha prostredníctvom terénnej práce, návštev v domácnostiach, ale […]