Prečo je dôležité, aby sa do programu zapájali celé rodiny?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Účastníčky programu UPre ženy sú ženami v domácnosti, starajú sa o deti a celú rodinu. A tak potrebujú, aby ich rodinní príslušníci podporili a zastúpili, keď sú na školeniach. Aj preto systematicky pracujeme a komunikujeme s celými rodinami. Vysvetľujeme im, prečo je dôležité, aby sa ženy vzdelávali i posúvali a ako im v tom môžu pomôcť.

Práca s rodinami prebieha prostredníctvom terénnej práce, návštev v domácnostiach, ale aj spoločnými stretnutiami celých rodín. Doteraz sme realizovali 4 takéto stretnutia. Okrem toho, že sme motivovali partnerov, mamy, otcov či svokry, aby ženy podporovali a vytvorili im priestor na vzdelávanie i rozvoj, podporili sme aj samotné ženy a vyzdvihli ich snaženia a úspechy v programe UPre ženy.

Ženy na školení. Foto: Petra Juhásová

Úvodné stretnutia sa uskutočnili 12. októbra v reštaurácii vo Veľkom Krtíši a 17. októbra v záhrade Domčeka v Dobšinej. Členom a členkám rodín sme na nich predstavili program UPre ženy, vysvetlili, prečo ho realizujeme a kam môže posunúť nielen samotné ženy, ale aj ich rodiny a celé komunity. Zároveň sme vytvorili priestor, kde všetci mohli zdieľať názory a pocity, ktoré súvisia so vzdelávaním a hľadaním si práce.

„Bolo to dobré stretnutie. Mohli sme si so ženami poklebetiť.“

Stretnutie rodín v Dobšinej. Foto: Natália Príhodová

O Rybárovi a jeho manželke

Ďalšie stretnutia (8. decembra 2022 vo Veľkom Krtíši a 22. februára 2023 v Dobšinej) boli viac zážitkové a potešili najmä deti. Pripravili sme pre nich divadelné predstavenie O zlatej rybke v podaní divadla Portál.

„Deti mali obrovskú radosť. Smiali sa, zabávali, zapájali sa do predstavenia, boli si chytiť zlatú rybku. A hoci sú stretnutia rodín pôvodne plánované pre dospelých príbuzných, divadelné predstavenie bolo skvelou možnosťou, ako na stretnutie dostať čo najviac rodín a po predstavení vytvoriť možnosť sa s nimi rozprávať. Napríklad, vo Veľkom Krtíši prišli na stretnutia aj rodiny, ktoré nie sú zapojené v programe Upre ženy, a to je veľmi pozitívny krok. Pretože aj širšie okolie zohráva dôležitú úlohu v osobnostnom a kariérnom rozvoji žien. Je Veľmi dôležité, či okolie ženy ocení, pochváli, podporí.“

L„Na naše prekvapenie bola účasť vysoká. Divadelné predstavenie o Rybárovi a jeho manželke zožalo veľký úspech. Páčilo sa nielen deťom, ale aj dospelým. Musím podotknúť, že v našej lokalite a v meste nič podobné nefunguje a účastníci sa s tým stretli prvýkrát. O projekt UPre ženy sa zaujímali aj prizvaní, ktorí nie sú jeho súčasťou. Ocenili  zážitok pre svoje  maloleté ratolesti. Aj v budúcnosti by sa mohli realizovať podobné stretnutia rodín.“

„Bolo to skvelé, malo by sa konať viac takýchto podujatí.“

Program UPre ženy, divadelné predstavenie
Divadelné predstavenie vo Veľkom Krtíši. Foto: Natália Príhodová