UPre ženy sa presunuli na košický Luník IX

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Program pomáha rómskym ženám z chudobného prostredia zmeniť svoje vnútorné nastavenie, uvedomiť si práva, ale aj povinnosti a získať chuť i silu pracovať na zmene svojho života. A života celej rodiny. Príbehy žien z Luníka IX nie sú jednoduché a účasť na programe vnímajú aj ako možnosť utiecť od každodenných starostí a naučiť sa niečo nové.

Po ukončení programu UPre ženy v Dobšinej a vo Veľkom Krtíši pokračujeme od októbra 2023 v košickej lokalite Luník IX, a to v spolupráci so skúsenou organizáciou ETP Slovensko. Do programu sa prihlásilo 22 žien a za sebou už majú niekoľko vzdelávacích modulov. Ale poďme pekne po poriadku.

Nábor a očakávania

Proces sa začal náborom a prvým stretnutím so záujemkyňami, kde sa dozvedeli, o čom program je, ako prebieha, čo ich čaká, ako im môže v živote pomôcť. V Dobšinej a Veľkom Krtíši sme až postupne zistili, že aj keď sme na začiatku ženám čo najkonkrétnejšie opísali celý program, tak to nepochopili úplne správne a mali iné očakávania. Na Luníku IX sme preto ešte s väčším zreteľom a porozumením už vybraným ženám vysvetlili, aké sú podmienky vzdelávania, v akých témach sa budú vzdelávať a prečo, ako často a ako dlho to bude prebiehať, kto ich bude školiť a až tak sa začal samotný vzdelávaco-rozvojový proces.

Začali sme osobnostným rozvojom – účastníčky si zadefinovali silné a slabé stránky, kam by sa chceli dostať, prečo sa prihlásili do programu, čo od toho očakávajú, aké je ich životné smerovanie. Väčšina žien si chce nájsť stabilnú prácu, vďaka ktorej by si mohli nájsť lepšie bývanie a mohli by odísť z Luníka IX. To je ich najväčší cieľ. Zároveň sa chcú vďaka programu naučiť aj niečo nové, a na treťom či štvrtom stretnutí už svoje očakávania zadefinovali aj vetou: „Chcem sa niekam posunúť.“ Niektoré ženy to dokonca považujú za jedinečnú možnosť, ako si nájsť čas pre seba, utiecť od každodenných problémov a pritom sa niečo naučiť.

Účastníčky programu na Luníku IX

Osobnostný rozvoj viedli lektorky Stanka Jonášová z občianskeho združenia Úspešný život v Lučenci a Zuzana Sojková. Ženy si cez konkrétne aktivity navnímali, v akej situácii sa teraz nachádzajú a čo by vlastne v živote chceli dosiahnuť. Pomohla im v tom, napríklad, aktivita strom života. Na papier si nakreslili strom a to, kde sa na ňom vidia – pri koreňoch, v strede alebo úplne hore. Stromy visia na stene počas vzdelávania a ženy sa pri pohľade na nich môžu zamýšľať, či sa stále nachádzajú na tom mieste, alebo sa posunuli vyššie, nižšie a vizualizujú si tak svoje napredovanie. Zaujímavou aktivitou boli aj karty s rôznymi obrázkami, ktoré sa rozložili na stole a každá žena si mala vytiahnuť tri, ktoré ju charakterizujú a mala o nich rozprávať. Pre ženy to bolo na začiatku pomerne komplikované, pretože nedokázali uchopiť zmysel celej aktivity, prečo sa vlastne majú vyjadrovať cez kartičky a čo majú hovoriť. Ale postupne sa do toho dostávali a na povrch vychádzali veľmi zaujímavé výstupy a s tým spojené ťažké životné príbehy. 

Osudy žien na Luníku IX sú naozaj náročné

Život vo vylúčených komunitách je ovplyvnený výraznou mierou nezamestnanosti, nevzdelania, chudoby a frustrácie, ktorá často vyústi do rôznych foriem násilia. Aj preto je dôležitou súčasťou vzdelávania školenie o násilí páchanom na ženách, domácom násilí či rodovo podmienenom násilí. O tejto téme ženám veľmi citlivo rozprávala Apolónia Sejková z občianskeho združenia My Mamy v Prešove. Hovorila o tom, ako vzniká násilie, na čo si dávať pozor, aké sú varovné signály toho, že muž môže byť násilník. Ženy zaujali aj praktické informácie, o tom, kde vyhľadať pomoc v prípade domáceho násilia, ako môžu postupovať, ale dôležité boli aj mýty o téme násilia, ktorým ženy z chudobných rómskych komunít často veria. Niektoré napríklad veria, že je rozdiel či ich udrie muž, ktorý ich miluje a teda „bije ich od srdca“, alebo taký, ktorý ženu nemiluje.

Každá žena si mala prelistovať časopis, vystrihnúť fotky a na papieri znázorniť, ako podľa nej vyzerá šťastná rodina alebo vzťah.

Téme násilia predchádzalo školenie o rodovej rovnosti, ktoré viedla Monika Bosá z organizácie EsFem a účastníčkam hovorila o nerovnostiach medzi mužmi a ženami, o historickom kontexte tejto nerovnosti, aby pochopili, prečo nerovnosť existuje. Vyzdvihla im známe rómske ženy zo Slovenska aj zo zahraničia, ktorým sa podarilo vymaniť z generačnej chudoby a mať úspešný život. Mnohé účastníčky tieto známe mená počuli po prvýkrát, pritom vzory, blízke alebo aj vzdialené, môžu byť silnou motiváciou pre rómske ženy, aby systematicky pracovali na svojom živote, hoci majú extrémne náročnú východiskovú situáciu.

Cesta zmeny je nástroj, cez ktorý sledujeme, ako a či sa ženy počas programu niekam posunuli. Napr. na začiatku majú odpoveď: nemám žiadne povedomie o svojich právach a na konci môžu odpovedať, už viem, aké mám práva. Fotografia zachytáva vizualizáciu Cesty zmeny vo Veľkom Krtíši. Každá žena predstavuje hviezdu a každý cíp jeden vzdelávací modul. Ak ho žena absolvuje cíp sa zmení na biely. Tak si môže vyzualizovať, koľko modulov zvládla a koľko ju ešte čaká.

Ženy z Luníka IX absolvovali aj časť efektívnej komunikácie o aktívnom počúvaní, čaká ich kurz sebaobrany (článok o kurze sebaobrany pre rómske ženy čítajte TU), príprava na pohovory do zamestnania, stretnutia rodín a mnohé ďalšie aktivity, ktoré im pomôžu vybudovať si sebavedomie, robiť slobodné rozhodnutia, získať finančnú nezávislosť i stabilitu, vzdelávať sa v pracovnej oblasti, finančnej gramotnosti a mnohých ďalších oblastiach.