Pilotnú časť programu UPre ženy máme úspešne za sebou a vytvorili sme publikáciu plnú zistení, skúseností a odporúčaní, ktoré sme nadobudli pri ročnej práci so ženami v Dobšinej a vo Veľkom Krtíši.

Praktická publikácia zachytáva naše prístupy k posilňovaniu rómskych žien (jednej z najviac znevýhodnených skupín ľudí žijúcich na Slovensku). Naša práca a podpora ich vedie k tomu, aby sa zamestnali a vďaka príjmu aj získaným poznatkom menili svoje životy k lepšiemu a vymanili sa z generačnej chudoby. Pre dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné pracovať so ženami komplexne a rozširovať ich obzory v rôznorodých témach.

„Táto publikácia obohatí odborníkov, ktorí sa venujú začleňovaniu ľudí žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách (a to nielen na pracovný trh).“