Unikátna štúdia UPre ženy: postavenie a empowerment žien vo vybraných marginalizovaných rómskych komunitách mapuje, čo, kto a najmä akým spôsobom pomáha rómskym ženám zlepšiť ich postavenie a životné podmienky. Výskumníci sa pritom zamerali tiež na empowerment, nástroj používaný pri rozvoji komunít po celom svete. Zjednodušene ide o to: naučiť ľudí chytiť si rybu a nie im ju hotovú dať.

Na výskumnej štúdii začala Karpatská nadácia pracovať v roku 2021 a oslovila na to Mgr. Gizelu Brutovskú, PhD.; doc. Mgr. Moniku Bosú, PhD.; doc. Mgr. Adrianu Jesenkovú, PhD.; doc. PhDr. Michala Vašečku, PhD. Títo odborníci vytvorili unikátny dokument, ktorý opisuje životnú situáciu 68 rómskych žien (z Dobšinej, Veľkého Krtíša a Luníka IX v Košiciach) a zameriava sa na ich postavenie a empowerment, a tiež na to, čo im pomáha uplatniť sa na pracovnom trhu a aké prekážky stoja na ich ceste za prácou. Ojedinelo dáva hlas rómskym ženám z marginalizovaného prostredia. Tieto ženy pritom prežívajú etnickú, rodovú i geografickú marginalizáciu, ale tiež násilie, ktorému sú často vystavené. Práve zlepšenie „empowermentu“ im môže pomôcť prekonať takéto extrémne prekážky, nájsť si prácu, zlepšiť situáciu vo svojich rodinách a rozvíjať tak celé komunity.  

Čo je to empowerment?

Empowerment je nástroj používaný pri rozvoji komunít po celom svete. S istou dávkou zjednodušenia ide o to: naučiť ľudí chytiť si rybu a nie im ju hotovú dať, no zároveň ide aj o snahu presvedčiť rómske ženy, že rybu si chytiť môžu, vedia a chcú. Vďaka tomuto procesu môžu posilniť svoje postavenie, pracovať na svojom rozvoji, prekonať pocity bezmocnosti a zúfalstva, ale aj objaviť a „vyhrabať“ niekde svoje skryté schopnosti.

„Nastúpila som ako žehliarka do podniku, kde sa vyrábali, teda šili teplákové súpravy, športové oblečenie. Po čase ma tá robota bavila, ale viac ma zaujímalo to šitie, keď som videla, ako tie ženy šijú. Tak sama od seba som sa naučila šiť a vzali ma za šičku. Zhruba 15 rokov mám odrobené okrem iných zamestnaní ako šička.“

Rómske ženy v sebe nesú obrovský potenciál na zlepšenie postavenia marginalizovanej rómskej komunity, no aj napriek tomu sa im venuje malá pozornosť pri nastavovaní stratégií a cieľov v rámci vnútorných politík. Aj preto sa Karpatská nadácia venuje práve zlepšeniu ich postavenia a empowermentu. Berie pritom ohľad na špecifické potreby marginalizovaných rómskych žien.

Štúdia sa skladá z dvoch častí: 

  1. kvantitatívneho výskumu empowermentu žien z dvoch marginalizovaných rómskych komunít (Dobšiná, Veľký Krtíš)  a  
  2. kvalitatívneho výskumu „cesty“ Rómiek z marginalizovaného prostredia (Dobšiná, Veľký Krtiš, Luník IX. v Košiciach), ktoré uspeli na trhu práce.  

Kvantitatívna štúdia

prináša jedinečné zistenia o životoch a úrovniach empowermentu Rómskych žien v Dobšinej a Veľkom Krtíši. V rámci štúdie Karpatská nadácia vytvorila indikátory na meranie postavenia a empowermentu žien z marginalizovaného prostredia. Indikátory je možné použiť aj v iných kontextoch.  

Kvalitatívna štúdia

obsahuje dôležité poznatky o tom, čo ženám s nedostatkom zdrojov napomáha uplatniť sa na trhu práce a aké prekážky stoja na ceste za prácou. Poukazuje na pozitívny vplyv práce na ich životy a životy ich rodín. Ich vlastnými slovami vyjadruje ako sa sociálne vylúčenie na základe rodu, etnicity a geografie odzrkadľuje na ich životoch, životoch ich rodín. 

Štúdia je výborným nástrojom na nastavovanie ďalších aktivít a verejných politík zameraných na rozvoj marginalizovaných rómskych komunít. Karpatská nadácia na jej základe nastavila program UPre ženy: Program rozvoja a zvyšovania zamestnateľnosti žien z marginalizovaných rómskych komunít.

Štúdia bola zrealizovaná Karpatskou nadáciou vďaka finančnej podpore Veľvyslanectva Holandského kráľovstva, Bratislava a Britského veľvyslanectva                   v Bratislave.