Odborníci, zamestnávatelia aj rómske ženy sa rozprávali o veľkom probléme, ktorému sa na Slovensku venuje príliš malá pozornosť

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Zamestnanosť rómskych žien vo veku 16 až 64 rokov je na úrovni 16 %*. V iných pokrokových krajinách by tieto čísla bili na poplach a kompetentní by urgentne hľadali riešenia. Na Slovensku sa väčšina kompetentných tvári, že sa ich to netýka. Ale tento alarmujúci problém neovplyvňuje len samotné Rómky a ich rodiny, ale celú spoločnosť. Mnohé by pritom pracovať chceli, no v ceste im stojí viacnásobná diskriminácia či generačná chudoba, ktorej následkom je neukončené vzdelanie, skoré materstvo, a mnohé ďalšie prekážky. Čo môžeme robiť, aby sme tieto prekážky eliminovali? Odpovede sme hľadali na záverečnej konferencii nášho programu UPre ženy.

Vzdelávať sa, rozvíjať a napredovať v prostredí generačnej chudoby je veľmi náročné a často až nemožné. Pretože toto prostredie to jednoducho neumožňuje. Aj preto je dôležité, aby ženy zo sociálne znevýhodnených komunít dostávali systematickú a cielenú pomoc aj podporu, aby sa z nich postupne mohli vymaniť. Aby si našli a udržali prácu a rozvíjali nielen seba, ale i rodinu a okolie. Takéto ženy by už neboli odkázané na systém, ba naopak, boli by aktívnymi prispievateľkami spoločnosti.

Ako to urobiť?

Konferencia UPre ženy (13. 9. 2023) sa zamerala na konkrétne príklady dobrej praxe zamestnávateľov, ako sú Tesco, Lear, Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja či sociálny podnik Romade, ktorý založil Andrej Kiska. Zástupcovia týchto podnikov sa podelili o skúsenosti so zamestnávaním ľudí i špecificky žien, z marginalizovaných rómskych komunít a inšpirovali tak aj iných účastníkov a potenciálnych zamestnávateľov. Nezamerali sa pritom len na výhody, ako je napríklad silná lojálnosť rómskych zamestnancov a zamestnankýň, ale aj na úlohy a prekážky, ktoré vznikajú pri spolupráci a komunikácii s ľuďmi z okrajových komunít.

Svoje skúsenosti v panelovej diskusii pridali aj zástupcovia centier a partneri projektu UPre ženy – Agentúra práce BBSK, Komunitné centrum menšín Veľký Krtíš a občianske združenie Detstvo deťom.

Hlas rómskych žien zastúpila účastníčka projektu UPre ženy – Katka Dunková z Dobšinej. Pred plnou kinosálou v košickej Tabačke sa podelila o to, prečo sa prihlásila do programu, kto jej pomohol, aby ukončila strednú školu s maturitou, prečo sú pre mladých Rómov dôležité vzory či prečo majú Rómky tak skoro deti. Pre Katku to bola prvá skúsenosť s rozprávaním na verejnosti a hoci tréma zohrala svoju úlohu, Katka mohla okúsiť, že na názore rómskych žien záleží a že je dôležité byť aktívnou súčasťou zmien.

O prekážkach pri vstupe rómskych žien na trh práce hovorila Zuzana Sojková z Agentúry práce BBSK. Zaujímavé informácie o rodovo podmienenom násilí a o tom, aké je dôležité, aby sa ženy o tejto téme vzdelávali, pridali Dáša Kožuchová a Petra Guntášová z prešovského združenia MyMamy.

Zaujímavým spestrením programu bola ukážka Michala Horňáčeka, inštruktora sebaobriny a osobnej i situačnej bezpečnosti. Michal už vo februári viedol dvojdňové školenie, na ktorom účastníčky UPre ženy učil, ako predísť konfliktu, nájsť svoju vnútornú silu a ako pracovať so stresom. A v neposlednom rade, ako sa ubrániť fyzickému násiliu. (Viac o zaujímavom školení sebaobrany si môžete prečítať TU.)

Pilotný projekt programu UPre ženy sa realizoval od januára 2022 do augusta 2023 v Dobšinej a Veľkom Krtíši. Jeho cieľom bolo pripraviť ženy na aktívne vyhľadávanie, získanie a udržanie si práce a zároveň im pomôcť pochopiť, ako funguje rodová a iná diskriminácia a ako jej čeliť, aké majú práva, ako efektívne spravovať rodinné financie či ako sa starať o seba a svoje zdravie. Z realizácie programu vzišli veľmi zaujímavé poznatky a uvedomenia, ktoré na konferencii prezentovala manažérka UPre ženy Natália Príhodová. Úplne v úvode sa hosťom prihovoril bývalý prezident SR a čestný hosť Andrej Kiska, programová riaditeľka Karpatskej nadácie Veronika Miškech Fričová a Jana Dacková, vedúca oddelenia správy programov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Konferencia UPre ženy nebola podujatím, kde sa o problémoch a riešeniach len rozpráva. Bola podujatím, ktoré odkazuje na konkrétne fungujúce aktivity a návody, sieťuje ľudí i organizácie a umožňuje im výmenu kontaktov, z ktorých môžu vzísť zaujímavé spolupráce.

Foto: Dávid Hanko

*Údaj z prezentácie Zuzany Sojkovej, koordinátorky pre vzťahy zo zamestnávateľmi, Agentúra práce Banskobystrického kraja.

Krátke video z konferencie: