Pozvánka na záverečnú konferenciu pilotného projektu UPre ženy

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Záverečná konferencia prinesie poznatky z pilotnej realizácie programu UPre ženy, ktorý komplexne posilňuje rómske ženy a podporuje ich pri zabezpečení živobytia. Program bol realizovaný od januára 2022 do augusta 2023 v Dobšinej a Veľkom Krtíši s podporou Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
pozvánka UPre ženy na záverečnú konferenciu

Účastníčky programu absolvovali rozvojovo-vzdelávací program, ktorý im umožnil pripraviť sa na aktívne vyhľadávanie a získavanie práce a zároveň im pomohol pochopiť:

ako funguje rodová a iná diskriminácia a ako jej čeliť,

aké majú práva,

ako efektívne spravovať rodinné financie

i ako sa o seba a svoje zdravie správne starať.

Každá z nich si zadefinovala svoje ciele pre ďalší rozvoj – týkajúce sa práce, osobných cieľov, ale aj ďalšieho štúdia či iných snov. Počas programu pracovali s mentorkami, zúčastnili sa viacerých komunitných podujatí organizovaných aj pre ich blízkych či širšiu komunitu, vrátane miestnych Nerómov. Účastníčky si vďaka programu zvýšili sebavedomie, získali mnoho vedomostí, porozumeli tomu, aké majú práva, trénovali a zdokonaľovali svoje kompetencie, aby sa mohli plnohodnotne uchádzať o prácu a mnohé si prácu aj našli. Program intenzívne pracoval s rôznorodými zamestnávateľmi.

Projekt zavŕšime konferenciou

Na konferencii vám spoločne s partnermi detailne predstavíme prístupy a výsledky programu UPre ženy. Bližšie sa pozrieme na problematiku rodovo podmieneného násilia voči ženám zo znevýhodneného prostredia v kontexte udržania si práce. Podelíme sa o stratégie, ako pracovať so zamestnávateľmi na vytváraní pracovných príležitostí pre dlhodobo nezamestnané ženy. O svoje skúsenosti sa podelia aj samotní zamestnávatelia z regiónu, ktorí dlhodobo a cielene zamestnávajú ľudí z lokálnych marginalizovaných rómskych komunít.

Termín konferencie: 13. september 2023,
Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, Košice

 

Konferencia je určená pre:

  • tvorcov politík a programových stratégií v oblasti inklúzie MRK;
  • projektových manažérov a terénnych pracovníkov, ktorí pracujú v téme inklúzie MRK;
  • zamestnávateľov, ktorí majú záujem o zamestnávanie žien z MRK.

Registrácia je otvorená do 𝟖. 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟑.

Účasť na konferencii je bezplatná.

Čestným hosťom konferencie bude bývalý prezident a Nositeľ Európskej ceny za ľudské práva Sintov a Rómov Andrej Kiska.
PROGRAM

10:00 – 10:15

Otváracie príhovory

Moderuje: Gabriela Krestián Kuchárová, manažérka pre PR a komunikáciu, Karpatská nadácia

Veronika Miškech Fričová, MSc, programová riaditeľka, Karpatská nadácia

Andrej Kiska, bývalý prezident SR a Nositeľ Európskej ceny za ľudské práva Sintov a Rómov

Jana Dacková, vedúca oddelenia správy programov, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

10:15 – 11:15

UPre ženy – prístupy, výsledky a ponaučenia z pilotnej realizácie programu rozvoja a zvyšovania zamestnateľnosti žien z marginalizovaných rómskych komunít

Prezentácia: Natália Príhodová, programová manažérka UPre ženy, Karpatská nadácia

Panelová diskusia s implementačnými partnermi programu:

Moderuje: Veronika Miškech Fričová, MSc, programová riaditeľka, Karpatská nadácia

Zuzana Leskovjanská, projektová koordinátorka UPre ženy, Detstvo deťom, Dobšiná

Adrián Berky, projektový koordinátor UPre ženy, Komunitné centrum menšín, Veľký Krtíš

Stanislava Jonášová, lektorka, Agentúra práce Banskobystrického samosprávneho kraja

Natália Príhodová, programová manažérka UPre ženy, Karpatská nadácia

11:15 – 11:30

Čo mi UPre ženy dal?

Rozhovor s účastníčkou programu, moderuje Gabriela Krestián Kuchárová

11:30 – 11:45 prestávka

11:45 – 12:15

Potreba vzdelávania žien z MRK o rodovo podmienenom násilí 

Prezentácia: PhDr. Dáša Kožuchová, psychologička a Mgr. Petra Guntášová, sociálna poradkyňa, MyMamy, o.z.

12:15 – 12:45

⋙ Subjektívne a objektívne prekážky pri vstupe rómskych žien na trh práce

Prezentácia: Zuzana Sojková, koordinátorka pre vzťahy zo zamestnávateľmi, Agentúra práce Banskobystrického kraja

12:45 – 13:45 obed

13:45 – 14:15

⋙ Práca so stresom a prekonávanie strachu, ako jeden z aspektov posilňovania a zvyšovania sebavedomia žien

Prezentácia a praktická ukážka: Michal Horňáček, inštruktor sebaobrany, osobnej a situačnej bezpečnosti, Prodefense Academy

14:15 – 15:15

⋙ Panelová diskusia so zamestnávateľmi: Prečo cielene zamestnávať dlhodobo nezamestnané ženy zo znevýhodneného prostredia?

Prečo je dôležité zamerať sa na zamestnávanie žien zo znevýhodneného prostredia?

Aké príležitosti sú spojené so zamestnávaním dlhodobo nezamestnaných žien?

A akými výzva mi je potrebné počítať a aké riešenia sa v praxi osvedčili?

Moderuje: Veronika Miškech Fričová, MSc, programová riaditeľka, Karpatská nadácia

Účastníci:

Lucia Cibríková, HR Manager, Lear Corporation Seating Slovakia

Anna Steranková, Lead People Partner, Tesco

Marek Čigaš, Sociálny podnik, Košický samosprávny kraj

zástupca spoločnosti Romade, Poprad

15:15 – 15:30 záver

Podujatie je financované z projektu s názvom UPre ženy: Program rozvoja a zvyšovania zamestnateľnosti žien z marginalizovaných rómskych komunít podporeného v rámci Nórskych Grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

„Spoločných úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.“