Kurz sebaobrany učí ženy, ako predísť konfliktu, pracovať so stresom a nájsť svoju vnútornú silu

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Kurz sebaobrany učil rómske ženy, ako sa môžu vyhnúť konfliktu a keď sa mu už vyhnúť nedá, tak ako sa dokážu úspešne ubrániť fyzickému útoku. Viedli ho Michal Horňáček a Gabika Horková z Prodefense Academy. Venovali sa aj práci so stresom, ktorý nás môže negatívne ovplyvniť nielen pri možnom útoku, ale, napríklad, aj pri pohovore do zamestnania.

Kurz sebaobrany sa konal 2. a 3. februára 2023 v Dobšinej, kde sa stretli účastníčky programu UPre ženy z Dobšinej aj z Veľkého Krtíša. A prečo je pre nich kurz sebaobrany dôležitý? „Hoci sa môže zdať, že kurz sebaobrany je zameraný na fyzickú obranu, nie je to tak. V prvom rade učí ženy, ako predísť konfliktu a môže im pomôcť nájsť svoju vnútornú silu. Pretože mentálna pohoda súvisí často aj s fyzickou kondíciou,“ hovorí Natália Príhodová z Karpatskej nadácie. O tom, že kurz sebaobrany sa len v desiatich percentách venuje fyzickej sile, hovorí samotný lektor Michal Horňáček: „Presnejšie sa to volá Kurz osobnej a situačnej bezpečnosti a venuje sa najmä tomu, ako predísť konfliktu či fyzickému násiliu. Ženám sme simulovali rôzne vyhrotené situácie a učili sme ich, ako na nich môžu reagovať, aby k násiliu vôbec nedošlo. Metaforicky povedané, ako môžu zmeniť chod rieky. Teda zmeniť problémovú situáciu, ktorá smeruje k vážnemu konfliktu alebo násiliu, na situáciu bezpečnú, neutrálnu či dokonca spolupracujúcu. Konflikt, ako taký, je totiž o interakcii, je to vzťah. Každý konflikt má svoje štádia vývoja, ktoré je možné vidieť v tzv. predkonfliktnej fáze. Agresor má štandardne svoje vzorce správania, alebo aj zabehnutý typ konfliktu (v bežnom živote) má svoje vzorce , ktoré sa opakujú. Pokiaľ toto dokážeme v určitej miere pozorovať, a teda prečítať tieto vzorce, zvyšuje sa šanca na zvládnutie a premenu situácie.“

Predstierajte telefonovanie

„Pri náhodných ohrozeniach je to, napríklad, stratégia, ktorou chceme zabrániť interakcii s agresorom, a to tak, že odvedieme pozornosť v počiatočnej fáze. Agresor má tendenciu vyhliadnutú osobu najskôr osloviť a potom ju podvedome testuje. Vieme si to predstaviť tak, že agresor chce byť režisér alebo hlavný hrdina svojho filmu, a hľadá si osobu, ktorá vyhovuje jeho kritériám obete. Stratégia odvedenia pozornosti (napríklad, že predstierame telefonovania a súčasne odchádzame z miesta) takéto začatie interakcie znižuje,“ hovorí Michal a opisuje nám niekoľko metód. Spomeňme ešte jednu, ktorá môže pomôcť, ak je agresor v afekte. V takej situácii sa mu snažíme klásť otázky, ktoré súvisia s počtami a údajmi (A koľko peňazí ti to mám presne vrátiť? Kedy presne som ti požičal peniaze? Minulý týždeň alebo pred tromi týždňami? Kedy presne sa narodili vaše deti? A odkiaľ ste prišli?…). Pri týchto otázkach musí agresor začať premýšľať, vďaka čomu ho môžeme dostať z emocionálneho afektu do rozmýšľania, kde sa spravidla emocionálne ukľudní, a teda hrozba napadnutia zo skratu je nižšia.

Ak aj napriek naučeným technikám k násiliu dôjde, kurz ženy natrénuje, ako sa fyzicky ubrániť, čiže ako efektívne používať svoje pohyby, keď ich niekto chytí, ťahá či udiera. Techniky praktickej sebaobrany fungujú podľa Michala oveľa efektívnejšie ako pri pudovej sebaobrane. „Pudová sebaobrana je niečo nenaučené, častokrát chápane ako skratové, je to hrubý inštinkt, ako prežiť a obrániť sa. Môže byť častokrát nebezpečná aj pre brániaceho sa, lebo ‚prileje oheň do ohňa, čím sa situácia môže ešte zhoršiť‘. Ak je pudová sebaobrana neadekvátna, môže v zlej konštelácii, paradoxne, ublížiť aj agresorovi, čo môže mať ďalšie a určite nechcené právne následky,“ vysvetľuje Michal.

Stres sťažuje reakcie pri útoku, ale aj pohovor do zamestnania

Tretia časť školenia sa venovala práci so stresom. Účastníčky zistili, ako stres vzniká a prečo vznikajú negatívne stresové javy, ako stuhnutie, zľaknutie sa, obmedzené dýchanie a pod. Učili sa pracovať s týmito negatívnymi javmi, ktoré ovplyvnia nielen ich mentálne, ale aj fyzické nastavenie. Takéto stresové javy pritom nemusia ovplyvniť len to, ako sa vedia pri útoku ubrániť, ale, napríklad, aj pohovor v novej práci, ktorý môže skomplikovať práve silný stres a jeho následky, keď sa im ťažko dýcha, trasú sa ruky a pod.

Ako sa sebaobrana páčila UPre ženám?

„Okrem toho, že sme sa veľa naučili, aj sme sa veľa zasmiali. Učili sme sa, že keď na nás útočník zaútočí, aby sme vedeli, ako reagovať a ako sa ubrániť,“ zhodli sa spoločne. Pre účastníčku Katku bolo najzaujímavejšie, ako útočníka k sebe nepustiť a vyhnúť sa útoku. Niektoré si na kurze začali uvedomovať, že život môžu mať vo svojich rukách, rozhodovať o sebe a menej sa podceňovať. Pretože „nepodceňuje nás často len spoločnosť, ale aj my samy sa podceňujeme“.

Kurz sebaobrany bol len jednou z mnohých aktivít programu UPre ženy, ktorý sa usiluje o vnútorné posilnenie a zmenu vnútorného nastavenia žien chudobných rómskych komunít. Zároveň ich pripravuje na to, aby získali prácu a vedeli si ju udržať. Zlepšuje ich komunikačné zručnosti, finančnú gramotnosť či osobnostný rozvoj…