Školili sme partnerov programu UPre ženy

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
UPre ženy neposúva len samotné rómske ženy, ale aj projektových partnerov. Koncom júna sme v Dobšinej realizovali školenie, ktorého cieľom bolo posilniť odborné kapacity pracovných tímov v oblasti sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít.

Školenia sa zúčastnili pracovníci Komunitného centra menšín z Veľkého Krtíša a OZ Detstvo deťom z Dobšinej. Tému finančného hospodárenia zastrešila lektorka Stanka Jonášová z Agentúry práce BBSK a Zuzana Sojková (taktiež APBBSK) sa venovala téme pripravenosti na prácu. Obe lektorky prezentovali skúsenosti a výsledky už realizovaných projektov zameraných na zamestnávanie ľudí zo znevýhodneného prostredia.

„Veríme, že aj vďaka takýmto školeniam budú aktivity, ktoré sme naštartovali, budú v centrách služieb plynule pokračovať na vysokej odbornej úrovni aj po skončení realizovaného projektu.“