Spísali sme bariéry a odporúčania pre zamestnávanie žien z MRK

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Počas realizácie programu UPre ženy a podujatia so zamestnávateľmi sme identifikovali bariéry, ktoré bránia Rómkam zo znevýhodneného prostredia nájsť si, získať a hlavne udržať si prácu. Tieto bariéry a odskúšané riešenia sme spísali do dokumentu, ktorý pomôže najmä zamestnávateľom a relevantným štátnym inštitúciám.

Bariéry sme rozdelili do dvoch rovín – na osobnostnú a systémovú.

Kým na odstraňovaní bariér v osobnostnej rovine sme pracovali v rámci programu, na riešenie prekážok v rovine systémových opatrení sú potrebné zmeny zo strany štátu a zamestnávateľov. Aj preto sme v spolupráci s AmCham Slovakia organizovali Okrúhly stôl a pozvali sme naňho zamestnávateľov z východného Slovenska, ktorí ľudí z chudobných komunít zamestnávajú.

Vymenili sme si skúsenosti, zdieľali podnetné názory a dospeli k niekoľkým konkrétnym opatreniam.

Tieto opatrenia sú dôležité, aby ženy z chudobného prostredia dostali šancu zamestnať sa a vedeli si zamestnanie napriek všetkým prekážkam udržať.

Prekážky a odskúšané riešenia, ktoré sme identifikovali v rámci programu UPre ženy a podujatia Okrúhly stôl sme spísali do krátkeho dokumentu. Nápomocné sú najmä pre zamestnávateľov a relevantné štátne inštitúcie.