Kto školí naše UPre ženy?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Účastníčky programu UPre ženy sa vzdelávajú v pracovnej oblasti (písanie životopisu, príprava na pohovor,…), vo finančnej gramotnosti, ale aj v oblasti osobnostného rozvoja (rodová rovnosť, rodovo podmienené násilie, posilňovanie komunikačný ch zručností a pod.). Vedú ich pri tom skúsení odborníci a odborníčky.

UPre ženy je vzdelávaco-rozvojový proces a jeho cieľom je pripraviť ženy na to, aby si vedeli nájsť prácu a udržať si ju. To si však vyžaduje komplexný prístup, a preto sa ženy niekoľko mesiacov vzdelávajú v rôznych oblastiach a pracujú aj na svojom osobnostnom raste. Pretože len silná a sebavedomá žena dokáže robiť silné rozhodnutia a vziať život do vlastných rúk. Osobnostný rozvoj žien v našom programe viedla aj Zuzana Sojková.

Život vo vylúčených komunitách je ovplyvnený výraznou mierou nezamestnanosti, nevzdelania, chudoby a frustrácie, ktorá často vyústi do rôznych foriem násilia. Aj preto sme sa v našom programe UPre ženy zamerali aj na školenia o násilí páchanom na ženách, domácom násilí či rodovo podmienenom násilí.
O tejto téme ženám z marginalizovaných rómskych komunít veľmi citlivo rozprávala Apolónia Sejková z občianskeho združenia MyMamy. Hovorila o tom, ako vzniká násilie, na čo si dávať pozor, aké sú varovné signály toho, že partner môže byť násilník. Ženy zaujali aj praktické informácie o tom, kde vyhľadať pomoc v prípade domáceho násilia, ako môžu postupovať, ale dôležité boli aj mýty o téme násilia, ktorým ženy z chudobných rómskych komunít často veria.

Výzvou pre ľudí z chudobného prostredia nie je len nedostatok peňazí, ale paradoxne aj situácia, keď peniaze začnú zarábať. S väčším množstvom financií totiž niektorí zrazu nevedia hospodáriť. Aj preto sme sa zamerali na finančnú gramotnosť a pristúpili sme k tomu prakticky. Stanka Jonášová viedla účastníčky, napríklad, aj k tomu, aby si viedli finančný denník a sledovali tak svoje príjmy aj denné výdavky. Vďaka tomu sa učili robiť správne finančné rozhodnutia – čo a za koľko môžu kúpiť a najmä nakupovať tak, aby im peniaze ostali až do konca mesiaca.

Ženy z vylúčených rómskych komunít vyrastajú v prostredí, kde často prevláda názor, že jedinou úlohou ženy je mať deti a starať sa o rodinu. A že vzdelanie nie je podstatné. Tieto stereotypy sú často príčinou, že niektoré ženy z chudobných rómskych komunít dokončia len základné vzdelanie a majú tak malé možnosti sa zamestnať alebo si prácu udržať. Aj preto je dôležité, aby tieto ženy získali čo najviac poznatkov o nerovnostiach medzi mužmi a ženami, o historickom kontexte týchto nerovností a aby pochopili, ako vplývajú na ich životy. Týmto témam sa venovala Monika Bosá z organizácie EsFem

Prečo sme pre ženy z vylúčených rómskych komunít organizovali kurz sebaobrany? Pretože ich učil, ako predísť konfliktu, ako pracovať so stresom a nájsť svoju vnútornú silu. Kurz v rámci programu UPre ženy viedol Michal Horňáček z Prodefense Academy. Venoval sa aj práci so stresom, ktorý môže ženy negatívne ovplyvniť nielen pri možnom útoku, ale, napríklad, aj pri pohovore do zamestnania. Viac o kurze sebaobrany čítajte v článku TU.

Pilotný ročník programu UPre ženy vedie naša manažérka Natália Príhodová. Dohliadala na celý vzdelávací a rozvojový proces v Dobšinej, vo Veľkom Krtíši a na Luníku IX, na spoluprácu s partnermi a potenciálnymi zamestnávateľmi a vrhla sa aj do organizovania dvoch vydarených konferencií a 3 podujatí Svet žien.

🛈 Účastníčky ešte absolvovali školenia pod vedením Poradne pre občianske a ľudské práva a školenia s Monikou Grochovou, expertkou pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov zo Zdravých regiónov.