Konferencia: Ako sprístupniť trh práce ženám z marginalizovaných rómskych komunít?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Pozývame vás na otváraciu online konferenciu programu UPre ženy: Program rozvoja a zvyšovania zamestnateľnosti žien z marginalizovaných rómskych komunít: Ako sprístupniť trh práce ženám z marginalizovaných rómskych komunít?

Kedy?

Pondelok, 4. apríla 2022, 13:00 – 17:00 hod.

Kde?

Online – link Vám zašleme po registrácii

Prečo je nezamestnaných až 70 % Rómiek a ako im sprístupniť trh práce?

Konferencia sa zameria na postavenie i silu žien a zvyšovanie zamestnateľnosti žien z marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku. Predstaví výsledky našej výskumnej štúdie o postavení žien v Dobšinej a Veľkom Krtíši, ale aj „cesty“ Rómiek, ktoré uspeli na trhu práce.

O svoje skúsenosti s prepájaním marginalizovaných žien na pracovný trh sa podelia aj organizácie z Lotyšska a Indie.

PROGRAM

13:00 – 13:05 

Otvorenie konferencie (moderátorka Gabriela Krestián Kuchárová, Karpatská nadácia)

 

13:05 – 13:15

Program Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov (Ing. Jana Dacková, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR)

 

Postavenie a sila žien vo vybraných marginalizovaných rómskych komunitách
13:15 – 13:35

Krátka panelová diskusia s:

  • Mariann Ruud Hagen, zástupkyňa veľvyslanca, Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v SR
  • Gabriella Sancisi, veľvyslankyňa Holandského kráľovstva na Slovensku, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, Bratislava
  • Nigel Baker, veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku, Britské veľvyslanectvo v Bratislave
  • Marek Chomanič, riaditeľ odboru regionálnej koordinácie, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
  • Doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD., sociológ, Bratislava Policy Institute

 

13:35 – 14:05

Postavenie žien žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách na Slovensku – výsledky kvantitatívneho výskumu (Mgr. Gizela Brutovská, PhD., Technická univerzita Košice)

 

14:05 – 14:35

Cesta za prácou – výsledky štúdie pracujúcich žien žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách na Slovensku (doc. Mgr. Adriana Jesenková, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, EsFem)

 

14:35 – 14:45

Prestávka

 

Zvyšovanie zamestnateľnosti žien z marginalizovaných rómskych komunít
14:45 – 15:15

Upre ženy: Program rozvoja a zvyšovania zamestnateľnosti žien z marginalizovaných rómskych komunít (Veronika Miškech Fričová, Karpatská nadácia)

 

15:15 – 15:45

Bariéry a príležitosti pre zamestnávanie žien z marginalizovaných rómskych komunít – skúsenosti z projektov Človek v ohrození a Agentúry práce Banskobystrického samosprávneho kraja (Michaela Mudroňová, Agentúra práce BBSK)

 

Marginalizované ženy a pracovný trh – skúsenosti zo sveta
15:45 – 16:15

Ako ženy s nedostatkom zdrojov prelamujú hranice – získavanie zručností a uplatnenie sa na trhu práce (Dolon Ganguly, Azad Foundation, India)

 

16:15 – 16:45

Empowerment rómskych žien na národnom a lokálnom levely (Inete Ielite, Women’s NGOs Cooperation Network of Latvia a Malda Avramenko, rómska mediátorka, Venspils City, Finalistka Women of Europe Award 2020, Lotyšsko)

 

16:45 – 16:55

Záverečné poznámky (Jarmila Vaňová, poslankyňa Národnej rady SR, TBC)

 

16:55 – 17:00

Uzatvorenie konferencie (Laura Dittel, Karpatská nadácia)

.